logo 500 logo 1000

Naar home

kvwede_bestuur


Bestuur

Voorzitter

Ronald Middendorp
Ron Middendorp

Secretaris

Jos Vervoort
Jos Vervoort

Penningmeester

Jan Schut
Jan Schut


De bestuurders en medewerkers verrichten hun taken op onbezoldigde basis.

De Stichting is ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nr: 69654573.