Naar home

kvwede_bestuur


Bestuur

Voorzitter

Ron Middendorp

Secretaris

Jos Vervoort

Penningmeester

Jan Schut


De bestuurders en medewerkers verrichten hun taken op onbezoldigde basis.

De Stichting is ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nr: 69654573.