logo 500 logo 1000

Naar home

kvwede_contact


Contact

Algemene informatie:
email: info@kvwede.nl


Organisatie vakantieweken:
Martha Jansen
email: organisatie@kvwede.nl
GSM: 06 5513 1547


Email Bestuur:
voorzitter@kvwede.nl
secretaris@kvwede.nl
penningmeester@kvwede.nl


Bankrekeningnummer: NL 02 INGB 0007969310 t.n.v. Stichting Kinder-vakantieweek Ede
Het RSIN nummer van de Stichting is 8579.59.517
De Stichting is ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nr: 69654573.